Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 theo 19 chuyên đề

Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 9 theo 19 chuyên đề và ôn thi vào lớp 10 trường chuyên.


Liên hệ tư vấn học tập và đặt mua tài liệu:


PHỤ LỤC BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 9 VÀ ÔN THI VÀO LỚP 10

BAO GỒM CÓ: ĐẠI SỐ & SỐ HỌC & HÌNH HỌC


 • Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử
 • Chuyên đề 2: Rút gọn biểu thức
 • Chuyên đề 3: Tìm điều kiện để biểu thức thỏa mãn điều kiện cho trước
 • Chuyên đề 4: Hàm số và Ứng dung trong giải toán
 • Chuyên đề 5: Ứng dụng định lí Vi-ét trong giải toán
 • Chuyên đề 6: Bất đẳng thức
 • Chuyên đề 7: Phương trình đa thức một ẩn
 • Chuyên đề 8: Phương trình vô tỉ
 • Chuyên đề 9: Hệ phương trình
 • Chuyên đề 10: Hệ thức lượng trong tam giác vuông
 • Chuyên đề 11: Tứ giác nội tiếp
 • Chuyên đề 12: Các bài toán về tiếp tuyến và cát tuyến
 • Chuyên đề 13: Hai đường tròn cắt nhau
 • Chuyên đề 14: Một số định lí hình học
 • Chuyên đề 15: Điểm thẳng hàng, đường thẳng đồng quy và điểm cố định
 • Chuyên đề 16: Cực trị hình học
 • Chuyên đề 17: Số nguyên tố – Số chính phương – Đồng dư thức
 • Chuyên đề 18: Phương trình nghiệm nguyên
 • Chuyên đề 19: Nguyên lí Di-rich-lê

NỘI DUNG MẪU BỘ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 9 THEO 19 CHUYÊN ĐỀBỒI DƯỠNG HSG TOÁN 9 THEO 19 CHUYÊN ĐỀ


Bồi dưỡng HSG Toán 9 theo 19 chuyên đề


About admin