Chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Tỉnh mới]

Danh sách các chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Tỉnh mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh theo form mới năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)

Toán Ôn tập các số trong phạm vi 100 Các số từ 11 đến 20
Các số từ 21 đến 100
Phép cộng trong phạm vi 100
Đo lường Dài hơn, ngắn hơn
Đo độ dài
Xăng – ti – mét
Các số đến 100 Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Chục và đơn vị
So sánh các số trong phạm vi 100
Phép trừ trong phạm vi đến 10 Trừ bằng cách đếm lùi
Phép trừ trong phạm vi 10
Toán suy luận Suy luận theo Nguyên lý
Suy luận theo Tổ hợp
Tiếng Việt Quy tắc chính tả Phân biệt c và k
Phân biệt g/gh, ng/ ngh,

About admin