Chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Tỉnh mới]

Danh sách các chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Tỉnh mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh theo form mới năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)


Toán Đại lượng tỉ lệ thuận Quan hệ tỉ lệ thuận và tính chất
Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Nâng cao: Bài toán có ba đại lượng tỉ lệ thuận trở lên
Quan hệ tỉ lệ nghịch và tính chất
Đại lượng tỉ lệ nghịch Bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Nâng cao: Bài toán hỗn hợp tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch
Hai tam giác bằng nhau Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
Một số yếu tố thống kê Biểu đồ hình quạt tròn
Biểu đồ đoạn thẳng

About admin