Chứng minh rằng có thể tìm được một số có dạng: 19781978…1978 00…0 chia hết cho 2012

[Toán lớp 6] – Chuyên đề về nguyên lý Dirichlê – Vận dụng nguyên lý để giải bài toán sau:

Đề bài: Chứng minh rằng có thể tìm được một số có dạng: 19781978…1978 00…0 chia hết cho 2012.

Hướng dẫn giải:

Giả sử ta có một dãy các số như sau:

1978; 19781978; 197819781978; … ; 19781978…1978 gồm 2013 số.

Vận dụng nguyên lý Dirichle

Vận dụng nguyên lý Dirichle

Chúc các em học tập tốt 🙂

Toán IQ

Tags:

About admin