Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường Vioedu lớp 1 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Danh sách chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU 1 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 


Đấu trường toán học lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Đấu trường VIOEDU lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024 theo chủ điểm

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 1 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 – MÔN TOÁN:


 • Chủ điểm 1: Phép trừ trong phạm vi 6
 • Chủ điểm 2: Phép trừ trong phạm vi 10
 • Chủ điểm 3: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16
 • Chủ điểm 4: Các số 17, 18, 19, 20
 • Chủ điểm 5: Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
 • Chủ điểm 6: Các số có 2 chữ số (từ 21 đến 40)
 • Chủ điểm 7: Các số có 2 chữ số (từ 41 đến 70)
 • Chủ điểm 8: Các số có 2 chữ số từ (71 đến 99)
 • Chủ điểm 9: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
 • Chủ điểm 10: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT:


Các vần không chứa âm đệm: eng, ec, iêng, yêng, iêc, ong, oc, ông, ôc, ung, uc, ưng, ưc, uông, uôc, ương, ươc, anh, ach, ênh, êch, inh, ich, ai, ay, oi, ây, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi, ao, eo.


Câu 1: Em hãy đọc đoạn thơ sau và gạch chân tiếng chứa vần “uc”:

Mỗi lần bé ôm mẹ

Là một lời cảm ơn

Chẳng hạnh phúc nào hơn

Mình cứ ôm mãi nhé!

Câu 2: Em hãy chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

h…….. khô

a/ ang                    b/ ong                            c/ oc

…………

Câu 7: Trong các tiếng dưới đây, có bao nhiêu tiếng chứa vần uc?

nhục, túng, chun, túc

a/ 4 tiếng.              b/ 3 tiếng.             c/ 1 tiếng.              d/ 2 tiếng.

………..

Câu 9: Em hãy điền vần “eng” hoặc “ec” kèm dấu thành thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau:

Chó B…éc… giê có thân hình to lớn, mạnh mẽ với nhiều cơ bắp săn chắc.

Chú lợn kêu ….éc…… …..éc….. .

Bác Tuấn có chiếc xà b…..eng………..


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 – MÔN TOÁN TIẾNG ANH:


 • Numbers up to 100
 • Compare numbers up to 100

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi VIOEDU lớp 1 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 1 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin