Đấu trường toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường toán học Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm nay).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:


Danh sách chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP  CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 (MÔN TIẾNG VIỆT)


Đấu trường toán học Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp Thành Phố)


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


Chủ điểm 1: oam, oăm

Câu 1: Em hãy chọn tiếng thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Mụ phù thuỷ có cái mũi …………… như mỏ quạ.

a/ hoằm                          b/ khoằm

………………

Câu 3: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:

ăn con mồi/ Con hổ/ nó vừa bắt được./ nhồm nhoàm

_______________________________________________________________

Con hổ nhồm nhoàm ăn con mồi nó vừa bắt được.

Câu 4: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:

cái mũi khoằm/ rất đáng sợ./ có/ Mụ phù thủy

________________________________________________________

Mụ phù thủy  cái mũi khoằm rất đáng sợ.

Câu 5: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:

ngoạm miếng dưa hấu/ Khỉ con/ ngon lành.

_________________________________________________________________

Khỉ con ngoạm miếng dưa hấu ngon lành.

Câu 6: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:

về chuồng./ ngoạm mẩu xương/ nhanh chóng/ Chú chó

___________________________________________________________________

Chú chó nhanh chóng ngoạm mẩu xương về chuồng.

Câu 7: Em hãy sắp xếp các từ dưới đây thành câu có nghĩa:

oái oăm./ không nghịch trò/ Mẹ nhắc Minh

_______________________________________________________________

Mẹ nhắc Minh không nghịch trò oái oăm.

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 1 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 2-3-4-5-6 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin