Đấu trường toán học lớp 1 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 1 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 1 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 1 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 200 câu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 – 2024


  • Phép cộng trong phạm vi 6
  • Phép cộng trong phạm vi 10
  • Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
  • ăn, ăt

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đấu trường toán học lớp 1 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 37: Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

“Quyển vở này mở ra

Bao nhiêu trang giấy trắng

Từng dòng kẻ ……….

Như chúng em xếp hàng.”

a/ lăn tăn               b/ ngăn cản                     c/ ngay ngắn

Câu 38: Em hãy điền các từ thích hợp vào các câu sau:

bắt cá                   khăn rằn               vắt vẻo

Chú bé ngồi vắt vẻo trên lưng trâu.

Mẹ bắt cá ở ao.

Bà em đội khăn rằn đi ra đồng.

…………………..

Câu 72. Kết quả nào dưới đây bé hơn 9?

a. 4 + 6              b. 3 + 6                 c. 4 + 4                 d. 1 + 8

Câu 73. Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 9?

a. 5 + 4              b. 2 + 6                 c. 7 + 1                 d. 1 + 9

Câu 74. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 9?

a. 1+ 8                 b. 4 + 6                c. 3 + 6                 d.  4 + 5

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 200 câu ôn thi Trạng nguyên TV lớp 1 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 1 – Vioedu lớp 1 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin