Đấu trường toán học lớp 1 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường Toán học lớp 1 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 1 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 4 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 NĂM 2023 – 2024


  • Bé hơn, dấu <. Lớn hơn, dấu >. Bằng nhau, dấu =
  • Các số 1, 2, 3
  • Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
  • Các số 7, 8, 9
  • ph – gh

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 VÒNG 4 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 VÒNG 4 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN


……………

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0936.128.126 (Zalo – Cô Cúc)

About admin