Đấu trường toán học lớp 1 Vòng 7-8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 1 Vòng 7-8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 1 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 1 – Trạng nguyên Tiếng Việt 1 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 7-8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 – 2024


Do nội dung chủ điểm ôn Đấu trường toán học lớp 1 Vòng 7 và Đấu trường toán học lớp 1 Vòng 8 năm 2023 – 2024 giống nhau nên chúng tôi sẽ ghép vào cùng một đề ôn tập.


  • Ôn tập các số đến 10
  • Bé hơn, dấu <. Lớn hơn, dấu >. Bằng nhau, dấu =
  • Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
  • Làm quen với phép cộng – dấu cộng
  • ia, ua, ưa

Đề thi đấu trường toán học lớp 1 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi đấu trường toán học lớp 1 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 Vòng 7-8 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 VÒNG 7-8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………..

Câu 66: Em hãy chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống:

áo …….

a/ nhựa                  b/ lúa                    c/ lụa

Câu 67: Em hãy chọn âm thích hợp điền vào chỗ trống:

xưa k……..

a/ ua                      b/ ia                      c/ a

…………………….

Câu 73: Phép so sánh nào dưới đây đúng?

a/ 2 < 1                 b/ 6 = 9                 c/ 3 > 5                 d/ 4 < 6

Câu 74: Điền dấu (>; <: =) thích hợp vào chỗ trống:

5 ……………… 1

Điền >

Câu 75: Cho: 4 ………. 2. Dấu thích hợp để được phép so sánh đúng là:

          a/ >                                         b/ <

Chọn a/

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 1 vòng 7-8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 200 câu hỏi ôn thi Trạng nguyên TV lớp 1 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 1 – Vioedu lớp 1 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin