Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 2 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường toán học lớp 2 cấp Quận Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


Câu 13. Có bao nhiêu số tròn chục nhỏ hơn 90 và lớn hơn 20?

a. 6                    b. 7             c. 8              d. 9

(30; 40; 50; 60; 70; 80)

Câu 14. Chọn tất cả các đáp án đúng:

Lúc đầu, Nam có 44 cái nhãn vở, Minh có 39 cái nhãn vở, Cúc có 20 cái nhãn vở và Trang có 38 cái nhãn vở. Sau đó, mẹ mua cho Nam thêm 5 cái nhãn vở, Minh 8 cái nhãn vở. Hỏi sau đó, bạn nào có số nhãn vở nhỏ hơn 39?

a. Nam           b. Minh                c. Cúc                            d. Trang

Hướng dẫn

Sau khi được mẹ mua thêm, Nam có số nhãn vở là:  44 + 5 = 49 (cái)

Sau khi được mẹ mua thêm, Minh có số nhãn vở là:  39 + 8 = 47 (cái)

Cúc có: 20 cái

Trang có: 38 cái

Vậy Trang và Cúc có số nhãn vở nhỏ hơn 39.

……………….

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP QUẬN NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT:


Câu 3: Chọn đúng tên đồ dùng trong nhà để hoàn thành câu sau:

……………. là một đồ dùng làm mát thường được sử dụng trong nhiều gia đình.

a/ Thang máy                  b/ Quạt điện                           c/ Cầu trượt

Câu 4: Em hãy gạch chân từ phù hợp trong mỗi nhóm:

Từ chỉ tình cảm, thái độ, việc làm… của con cháu đối với ông bà, cha me: bảo ban, dạy dỗ, thương yêu, kính trọng

Từ chỉ tình cảm, thái độ, việc làm… của ông bà, cha mẹ đối với con cháu: chăm sóc, lễ phép, quan tâm, kính yêu

Câu 5: Em hãy điền chữ cái thích hợp vào ô trống để được từ chỉ tình cảm trong gia đình. yê…..u….  hương

Câu 6: Em hãy đọc đoạn văn sau:

Ngày xưa, có một ông lão làm vườn rất yêu cây cối. Một lần, ông nhìn thấy một cây hoa bị nhổ bật gốc, vứt chỏng chơ bên đường.

Thấy lá cây héo rũ nhưng chưa chết, ông bèn mang về trồng, sáng chiều tưới bón, chăm sóc. Cây tươi tốt trở lại.

Theo Trần Hoài Dương

Ông lão nhìn thấy cây hoa trong tình trạng thế nào?

a/ Cây hoa bị nhổ bật gốc, vứt chỏng chơ bên đường. Tuy lá cây héo rũ nhưng chưa chết.

b/ Cây hoa còn non, mới nhú lên những nụ bé xinh.

c/ Cây hoa xanh tốt, hoa lá mọc um tùm.

d/ Cây hoa mới được ươm mầm, chưa lên nụ.


………………

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP HUYỆN MÔN TOÁN TIẾNG ANH:

Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2023 - 2024 môn Toán tiếng anh

……………

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Quận năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin