Đấu trường toán học lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ đề

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ đề năm nay có hướng dẫn giải (Vòng chung kết cấp Trường Vioedu lớp 2).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 cấp Trường vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Danh sách chủ điểm ôn thi đấu trường toán học lớp 2 cấp Trường năm 2023-2024


ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN (VÒNG CHUNG KẾT)


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN:


Chủ điểm
Cấu tạo các số đến 100
So sánh các số đến 100
Các bài toán cấu tạo số
Số hạng-Tổng
Giải bài toán có lời văn về số hạng-tổng
Số bị trừ-số trừ-hiệu
Giải bài toán có lời văn về số bị trừ-số trừ-hiệu
Bài toán về nhiều hơn
Bài toán về ít hơn
Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số)
Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số)
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 VÒNG CHUNG KẾT

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 7 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT:

Từ chỉ đặc điểm
Từ chỉ hoạt động
Từ chỉ đặc điểm
Mở rộng vốn từ về học tập, đồ dùng học tập
Mở rộng vốn từ về các môn học
Chào hỏi. Tự giới thiệu. Chia tay
Đáp lời chào, lời tự giới thiệu, lời chia tay

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 MÔN TIẾNG VIỆT

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 MÔN TIẾNG VIỆT

………………

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 7 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin