Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 2 – Trạng nguyên Tiếng Việt 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024


  • Số hạng – Tổng
  • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số)
  • Bài toán về ít hơn
  • Phân biệt âm g/gh

Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………..

Câu 35: Mẹ mua 24 quả trứng gà và một số trứng vịt. Biết số trứng vịt ít hơn số trứng gà là 6 quả. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu quả trứng vịt?

a/ 16 quả               b/ 8 quả                c/ 30 quả               d/ 18 quả

Hướng dẫn

Số quả trứng vịt là: 24 – 6 = 18 (quả)

Câu 36: Em hãy chọn âm thích hợp điền vào các chỗ trống để được từ đúng

……(G/Gh)…..ê …..(g/gh)….ớm

Câu 37: Tính: 73 + 17. Kết quả cả phép tính là:

a/ 83                     b/ 90                    c/ 93                     d/80

Câu 38: Tổng của hai số 37 và 26 là:…..63….

………………….

Câu 89: Có ba sợi dây. Sợi dây thứ ba dài 38cm. Sợi dây thứ hai ngắn hơn sợi dây thứ ba 17cm. Sợi dây thứ nhất ngắn hơn tổng chiều dài của sợi dây thứ ba và thứ hai là 49cm. Sợi dây thứ nhất dài ……10……..cm

Hướng dẫn

Sợi dây thứ hai dài là: 38 – 17 = 21 (cm)

Sợi dây thứ nhất dài là: 38 + 21 – 49 = 10 (cm)

Câu 90: Trong các từ sau, từ nào không có nghĩa?

a/ Ghạch chỉ.       b/ Gạch bông.       c/ Ghép nối.                   d/ Ghé vai.

……………………

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 11 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 2 – Vioedu lớp 2 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin