Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường – Huyện Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024


  • Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số)
  • Lít
  • Bài toán về thêm một số đơn vị
  • Phân biệt âm ch/tr

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 98: Lớp 2A có 12 học sinh nam và 22 học sinh nữ. Lớp 2B có ít hơn lớp 2A 3 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Như vậy lớp 2B có ……………… học sinh.

a/ 25                     b/ 26                    c/ 27                     d/ 34

Hướng dẫn

Tổng số học sinh lớp 2A là: 12 + 22 = 34 (học sinh)

Lớp 2B có số học sinh là: 34 – 3 – 5 = 26 (học sinh)

Câu 99: Điền số thích hợp vào ô trống:

? + 8 = 93.

Số thích hợp điền vào dấu ? là:…..93 – 8 = 85

Câu 100: Kết quả của phép tính sau là bao nhiêu?

97 – 8 = …..

a/ 87                     b/ 88                     c/ 89                     d/ 90

Câu 101: Thực hiện phép tính: 94 – 6 = ………88

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 11 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 2 – Vioedu lớp 2 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin