Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20
  • Giải bài toán có lời văn về số hạng – tổng
  • Tóm tắt bài toán
  • Viết hoa tên riêng

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học  lớp 2 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

…………………..

Câu 7: Khối lớp 2 của một trường có 2 lớp. Lớp 2A có 20 học sinh còn lớp 2B có 30 học sinh. Khối 2 của trường đó có tổng số bao nhiêu học sinh?

a/ 70 học sinh       b/ 50 học sinh      c/ 40 học sinh       d/ 60 học sinh

Hướng dẫn

Khối 2 của trường đó có số học sinh là: 20 + 30 = 50 (học sinh)

Câu 8: Một bài toán được tóm tắt như sau:

Nhà Lan: 12 con gà

Nhà Nam: 21 con gà

Nhà Lan và Nam: …. con gà?

Từ tóm tắt trên ta có: Nhà Lan và Nam nuôi được tất cả …..33…… con gà.

Hướng dẫn

Nhà Lan và Nam nuôi được tất cả số con gà là: 12 + 21 = 33 (con)

Câu 9: Trong các cách viết sau, cách viết nào viết đúng tên riêng?

a/ Trần kim thành          b/ Trần Kim Thành     c/ Trần Kim thành           d/ Trần kim Thành

…………………

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 2 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin