Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 2 – Trạng nguyên Tiếng Việt 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024

  • Cấu tạo các số đến 100
  • Bài toán về nhiều hơn
  • Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20. Lập phép tính đúng
  • Dấu chấm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


………………….

Câu 30: Em hãy chọn câu kể có sử dụng dấu chấm thích hợp để hoàn thành đoạn văn:

Trong gia đình, người em yêu quí nhất là mẹ. Mẹ em hơn ba mươi tuổi. ……………………….. Mái tóc mẹ dài, bóng mượt. Mẹ luôn nở nụ cười trên môi.

a/ Mẹ có cao lắm đâu!              b/ Mẹ đâu có cao lắm.

c/ Mẹ đẹp lắm!                         d/ Mẹ không cao lắm.

Câu 31: Linh có 7 cái kẹp tóc. Lan có nhiều hơn Linh 5 cái kẹp tóc. Hỏi Lan có bao nhiêu cái kẹo tóc?

a/ 10 cái.               b/ 11 cái.               c/ 12 cái.               d/ 13 cái.

Hướng dẫn

Lan có số kẹp tóc là: 7 + 5 = 12 (cái)

Câu 32: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Hoa có số cái bánh là kết quả của phép tính 14 – 8.

Vậy số cái bánh của Hoa là:

a/ 7 cái.                 b/ 5 cái.                 c/ 4 cái.                 d/ 6 cái.

…………………….

Câu 73: Cho bài toán: “Giá sách thứ nhất có 14 cuốn sách. Giá sách thứ hai có nhiều hơn giá sách thứ nhất 5 cuốn sách. Hỏi giá sách thứ hai có bao nhiêu cuốn sách?

Để tính số sách của giá sách thứ hai thì ta sử dụng phép tính nào dưới đây?

a/ 14 + 5 = 19                b/ 14 – 5 = 9

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 11 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 2 – Vioedu lớp 2 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin