Đấu trường toán học lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 cấp Quận/ Huyện).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp Huyện năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


Chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi đấu trường toán học lớp 3 cấp huyện năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp Quận huyện năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 3 cấp huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


BÀI TẬP ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP HUYỆN MÔN TOÁN:

……………….

Câu 26: Cho bốn điểm A, B, C, D như hình vẽ dưới. D là trung điểm của đoạn thẳng BC, BD = 15cm, AB = 18cm. Độ dài đoạn AC lớn hơn độ dài đoạn CD là 11cm.

Vậy AB + AC = ………cm

Hướng dẫn

Đoạn BD = DC = 15cm

Đoạn AC = 15cm + 11cm = 26cm

AB + AC = 18cm + 26cm = 44cm

Điền 44

Câu 27: Cho M là điểm ở giữa hai điểm A và B, AB = 112cm. N là trung điểm của đoạn thẳng MB và NB = 21cm. Vậy AM + AN = …………cm.

Hướng dẫn

|————————————-|————|————|

A                                           M              N           B

MN = NB = 21cm

MB = 21 + 21 = 42 (cm)

AM = 112 – 42 = 70 (cm)

AN = 70 + 21 = 91 (cm)

AM + AN = 70 + 91 = 161 (cm)

Điền 161

……………….

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP QUẬN NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


BÀI TẬP ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT:


………………

Câu 3: Em hãy gạch dưới từ ngữ chỉ màu sắc có trong đoạn văn sau:

Những con ngan nhỏ, mới nở được ba hôm, chỉ to hơn cái trứng một tí. Chúng có bộ lông vàng óng. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh.

Câu 4: Trong câu sau, tiếng sáo diều được so sánh với âm thanh nào?

Tiếng sáo diều vi vu thổi trong gió giống như tiếng nhạc rừng lưng lửng trời xanh.

a/ gió           b/ tiếng nhạc rừng        c/ trời xanh           d/ thổi

Câu 5: Em hãy gạch dưới các từ ngữ chỉ sự so sánh có trong các câu sau:

Ô kìa, những chiếc thuyền đánh cá, chở hàng buôn bán lặng lẽ đậu giữa dòng sông như đang ngẫm nghĩ điều gì đó.

  1. Dù bằng tuổi nhau, nhưng bạn ấy cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu.
  2. Mẹ ngọn gió của con suốt đời.
  3. Sương sớm long lanh tựa như những hạt ngọc đọng trên tán lá xanh.

………………

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN MÔN TOÁN TIẾNG ANH:

  • Chủ điểm 1: Point between two points, midpoint of line segment
  • Chủ điểm 2: Center, radius diameter of a circle
  • Chủ điểm 3: Perimeter of triangle, quadrilateral

…………..

Đấu trường toán học lớp 3 cấp Huyện năm 2023 - 2024 môn Toán tiếng anh

……………

Để xem tiếp Bộ đề thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp Quận năm 2023 – 2024 ôn theo chủ điểm và Tuyển tập chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Tuyển tập chủ Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 23 – 24 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin