Đấu trường toán học lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Vòng chung kết cấp Trường Vioedu lớp 3).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Danh sách chủ điểm ôn thi đấu trường toán học lớp 3 cấp Trường năm 2023-2024


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 VÒNG CHUNG KẾT CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN (VÒNG CHUNG KẾT)


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN

TOÁN Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số Làm quen với biểu thức số
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 1)
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 2)
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 3)
Ôn tập học kì 1 Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000
Ôn tập hình học và đo lường học kì I
Gấp lên/ giảm đi một số lần Gấp lên một số lần
Giảm một số đi một số lần
Ôn tập gấp lên/giảm đi một số lần

Đấu trường toán học lớp 3 cấp trường năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp trường năm 2023 - 2024

………………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 3 vòng chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT:

Tiếng Việt Phân loại từ Ôn tập về từ chỉ đặc điểm
Ôn tập về từ chỉ hoạt động
Ôn tập về từ chỉ sự vật
Em và mọi người quanh em Mở rộng vốn từ: Măng non
Mở rộng vốn từ: Gia đình
Mở rộng vốn từ: Trường học
Mở rộng vốn từ cộng đồng
Dấu chấm, dấu chấm than Dấu chấm
Dấu chấm than

Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp trường năm 2023 - 2024 môn Tiếng Việt


………………

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Đấu trường toán học Vioedu 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN TIẾNG ANH:

TOÁN TA Mixed operations Evaluate numerical expression
Find missing number
Mixed operation word problem

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp trường năm 2023 - 2024 môn toán tiếng anh

BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN TIẾNG ANH:

Câu 1: An is 7 years old, Binh is 3 years older than An and 5 years younger than Chi. How old is Chi?

An 7 tuổi, Bình hơn An 3 tuổi và kém Chi 5 tuổi. Chí bao nhiêu tuổi?

Answer: Chi is ……….years old.

Hướng dẫn

Tuổi của Bình là: 7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của Chi là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Điền 15

Câu 2: At the farmers’ market. Molly bought 12 red apples and 6 green apples. Later, she saw same delicious-looking oranges. She bought 11 of those, too. How many pieces of fruit did Molly buy in all?

Ở chợ nông sản. Molly mua 12 quả táo đỏ và 6 quả táo xanh. Sau đó, cô nhìn thấy những quả cam trông rất ngon miệng. Cô ấy cũng đã mua 11 quả trong số đó. Molly đã mua tất cả bao nhiêu trái cây?

Answer: …………….pieces of fruit in all.

a/ 26                     b/ 29                    c/ 30

Hướng dẫn

Tổng số quả Molly mua là: 12 + 6 + 11 = 29 (quả)

Câu 3: Mike has 10 marbles and 3 more than his younger. But the number of marbles that Mike’s cousin has is equal to the total number of marbles that the two Mike brothers have. How many marbles of Mike’s cousin?

Mike có 10 viên bi và nhiều hơn em trai 3 viên. Nhưng số viên bi mà anh họ Mike có bằng tổng số viên bi mà hai anh em Mike có. Anh họ của Mike có bao nhiêu viên bi?

a/ 13                     b/ 15                     c/ 17                     d/ 19

Hướng dẫn

Em trai Mike có số viên bi là: 10 – 3 = 7 (viên bi)

Anh họ của Mike có số viên bi là: 10 + 7 = 17 (viên bi)

Câu 4: Kyle’s gym class is 45 minutes long. Today, the students started with 6 minutes of warmups. Next, they ran races for 20 minutes. How many minutes of gym class are left now?

Lớp thể dục của Kyle dài 45 phút. Hôm nay các em bắt đầu với 6 phút khởi động. Tiếp theo, họ chạy đua trong 20 phút. Bây giờ lớp thể dục còn bao nhiêu phút?

Answer: ….19…… minutes.

Hướng dẫn

Tiết thể dục còn lại số phút là: 45 – 6 – 20 = 19 (phút)

…………..

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Vioedu 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin