Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 3 – Trạng nguyên Tiếng Việt 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024


  • Phép chia hết. Phép chia có dư
  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
  • Bài toán giải bằng hai bước tính
  • Divisibility and remainder
  • Viết đoạn văn kể lại sự việc đã làm cùng bạn bè hoặc người thân

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


………………….

Câu 26: Cho đoạn văn sau:

Em rất thích cùng ông nội ra vườn chăm sóc và tỉa tót cho những chậu cây cảnh. Ông em rất thích cây cảnh nên vườn nhà em trồng rất nhiều, nào là hoa hồng, hoa trà, hoa lan, …. Có những cây được ông tỉa thành hình con hươu rất đẹp. Trong lúc ông tỉa cành thì em sẽ tưới cây, nhặt và quét những chiếc lá rụng dưới sân.

Phần kết bài nào phù hợp để hoàn chỉnh đoạn văn trên:

………………………….

Câu 47: Lan và mẹ hái được 36 quả cam, sau đó Lan và mẹ chia đều số cam đó vào 3 chiếc giỏ. Hỏi mỗi giỏ có mấy quả cam?

a/ 12 quả cam      b/ 6 quả cam                   c/ 10 quả cam       d/ 8 quả cam

Hướng dẫn

Mỗi giỏ có số quả cam là: 36 : 3 = 12 (quả)

Câu 48: Nhi có 8 chục cái kẹo. Nhi cho em Linh 24 cái kẹo. Số kẹo còn lại Nhi chia đều vào 7 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái kẹo?

Trả lời: …..8………cái kẹo.

Hướng dẫn

Đổi: 8 chục = 80 cái.

Nhi còn lại số kẹo là: 80 – 24 = 56 (cái)

Mỗi hộp có số kẹo là: 56 : 7 = 8 (cái)

……………………………

Câu 76: In a division where the divisor is 7, the remainder is 3. So we need to add to the dividend ……… units to get the division operation without remainder and the quotient is increased by 2.

Trong một phép chia có số chia là 7, số dư là 3. Vậy chúng ta cần cộng thêm vào số bị chia ……………… đơn vị để phép chia không có dư và thương tăng thêm 2 đơn vị.

Hướng dẫn

Cách 1: Cần thêm vào số bị chia số đơn vị là: 7 × 2 – 3 = 11

Cách 2: Giả sử thương là 1 thì số bị chia là: 7 × 1 + 3 = 10

Thương mới là: 1 + 2 = 3

Số bị chia mới là: 3 × 7 = 21

Số đơn vị cần thêm vào số bị chia là: 21 – 10 = 11

Điền 11

Câu 77: When you divide by 5, what is the largest possible remainder?

Khi bạn chia cho 5, số dư lớn nhất có thể là: …5 – 1 = 4

Điền 4

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 13 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin