Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 13 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Trường – Huyện Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024


  • Bảng chia 7
  • Bảng nhân 7
  • Ôn tập gấp lên/giảm đi một số lần
  • Unit fractions
  • Mở rộng vốn từ: Cộng đồng

Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 11 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 Vòng 11 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 6: Câu ca dao, tục ngữ sau đây nói là tình đoàn kết trong cộng đồng?

a/ Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

b/ Tiên học lễ, hậu hoc văn.

c/ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

d/ Bắc Nam là con một nhà

Là gà một mẹ, là hoa một cành.

Câu 7: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.

49 : 7 = …7….

Câu 8: Choose the correct answer:

Huy has 77 chickens and 7 ducks. The number of ducks is equal to …..the number of chickens.

Huy có 77 con gà và 7 con vịt. Số vịt bằng ……số gà.

……………………..

Câu 10: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho phép tính sau: 14 : 7

Kết quả của phép tính trên là ……2….

Câu 11: Em hãy gạch chân các từ ngữ chỉ nghề nghiệp trong các từ sau đây:

trường học, nghề thợ lặn, nhà cửa, nghề thợ mộc, đồng ruộng, nghề đánh bắt cá

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 13 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin