Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 13 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp Trường – Huyện Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024


  • Bảng nhân 8
  • Bảng chia 8
  • Milimeter, gam, milliliter
  • Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ
  • Từ trái nghĩa

Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 87: Điền số thích hợp vào ô trống

8 × ……8……= 64

………40……..: 8 = 5

Câu 88:  Điền số thích hợp vào ô trống

Giảm 40 đi 8 lần ta được ………5…….

Giảm 64 đi 8 lần ta được ……8…….

Câu 89: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào ô trống

24 : 8 = ……………..

a/ 3                       b/ 4                       c/ 5

Câu 90:  Bạn hãy chọn đáp án đúng

Chia cuộn dây 80m thành 8 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét?

a/7m                     b/ 9m                    c/ 8m                     d/ 10m

Hướng dẫn

Mỗi đoạn dây dài số mét là: 80 : 8 = 10 (m)

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 13 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin