Đấu trường toán học lớp 3 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 3 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới (diễn ra ngày 05/05/2024).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


  • Chủ điểm 1: Diện tích hình chữ nhật.
  • Chủ điểm 2: Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
  • Chủ điểm 3: Ôn tập phép cộng, trừ trong phạm vi 10 000.
  • Chủ điểm 4: Ôn tập hình học và đo lường HKII
  • Chủ điểm 5: Ôn tập về thời gian.
  • Chủ điểm 6: Tháng – Năm
  • Chủ điểm 7: Toán IQ suy luận

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Tỉnh - Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 3 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 3 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học  lớp 3 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


Chủ điểm 7: Toán IQ suy luận


Câu 1. Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng:

Nam ăn tối và rửa bát xong lúc 7 giờ 30 phút tối và làm bài tập sau khi rửa bát.

Nam có bài tập về nhà phải hoàn thành trong thời gian 1 giờ 30 phút. Ngoài ra bạn còn phải hoàn thành xong mọi việc muộn nhất là 10 giờ tối để vệ sinh cá nhân và đi ngủ.

Đáp án nào dưới đây là thời điểm Nam có thể là bắt đầu làm bài tập về nhà?

a/ 7 giờ                 b/ 8 giờ                 c/ 8 giờ 30 phút             d/ 9 giờ

Hướng dẫn

Vì thời gian mọi việc muộn nhất là 10 giờ tối nên Nam phải làm bài tập về nhà muộn nhất lúc: 10 giờ – 1 giờ 30 phút = 8 giờ 30 phút.

Vì Nam ăn tối và rửa bát xong lúc 7 giờ 30 phút nên thời gian Nam bắt đầu học có thể từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút. Vậy chọn b và c.

Câu 2. Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng:

Linh có bài tập về nhà phải hoàn thành trong thời gian 2 giờ. Ngoài ra bạn còn phải hoàn thành xong mọi việc muộn nhất là 10 giờ 30 phút tối để vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Đáp án nào dưới đây là thời điểm Linh có thể bắt đầu làm bài tập về nhà?

(Biết Linh ăn tối và rửa bát xong lúc 7 giờ 30 phút tối và sẽ làm bài tập sau khi rửa bát)

          a/ 8 giờ 30 phút   b/ 8 giờ                c/ 9 giờ                 d/ 7 giờ

Hướng dẫn

Linh ăn tối và rửa bát xong lúc 7 giờ 30 phút tối vậy Linh có thể học sớm nhất bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

Linh cần hoàn thành bài tập về muộn nhất lúc:

10 giờ 30 phút – 2 giờ = 8 giờ 30 phút

Vậy chọn a, b

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin