Đấu trường Toán học lớp 4 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường Toán học lớp 4 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Vioedu lớp 4 Vòng 2).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 2 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024:

  • Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000 
  • Danh từ chung, danh từ riêng 
  • Ôn tập biểu thức số 
  • Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 2 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024:


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024

……………………………..

Câu 3: Hiệu của 68 352 và 45 130 là ……

Điền 23222

Câu 4: Em hãy chọn danh từ riêng phù hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

1/ ….. là thành phố của rừng thông và thác nước.

a/ Hồ Chí Minh              b/ Đà Lạt             c/ Hương               d/ Huế

2/ Sông …(1)… êm đềm chảy qua thành phố ……(2)…

(1) a/ Hồ Chí Minh         b/ Đà Lạt               c/ Hương              d/ Huế

(2) a/ Hồ Chí Minh         b/ Đà Lạt               c/ Hương               d/ Huế

3/ Thành phố ……là trung tâm kinh tế của đất nước ta.

          a/ Hồ Chí Minh             b/ Đà Lạt               c/ Hương               d/ Huế

……………….

Câu 7: Điền tiếp các số thích hợp vào dãy số sau:

2200; 4400; 8800; …………..; …………

Hướng dẫn

Quy luật: Mỗi số kể từ số thứ hai trở đi bằng số trước nó nhân với 2.

Số thứ tư là: 8800 × 2 = 17 600

Số thứ năm là: 17 600 × 2 = 35 200

Điền 17600; 35200

……….

………………….

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 các vòng sơ loại năm 2023 – 2024 & cấp Trường – Huyện – Tỉnh vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin