Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • Ôn tập các số đến 100 000
  • Ôn tập về hình học và đo lường
  • Danh từ
  • Ôn tập biểu thức số
  • Multiply by 1 – digit numbers

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024

Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 Vòng 3 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

…………………

……………………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin