Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 4 – Trạng nguyên Tiếng Việt 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • Ôn tập các số đến 100 000
  • Các số trong phạm vi 1 000 000
  • Số chẵn. Số lẻ
  • Danh từ chung, danh từ riêng
  • Multiply by 1 – digit numbers

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 44: Em hãy chọn danh từ chỉ sự vật trong các từ dưới đây để điền vào chỗ trống sao cho phù hợp:

ngôi sao, đường, bướm, gió, lá cờ, tre, lúa, hoa, người

(Lưu ý: Viết hoa đầu câu)

Mẹ Bống dắt tay Bống ra ……….đường………. . …..Gió…… thổi, ……..bướm……… bay ……hoa…… nở. Những bụi ………tre… xào xạc. ….Lúa………. non dưới ruộng phấp phới vẫy. Một đám ………..người……… đi giữa đồng theo một ……..lá cờ……. đỏ có ……….ngôi sao….. vàng bay phần phật.

Câu 45: Em hãy chọn động từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống:

lang thang, rong chơi, đọc, đến, lạc

Tới tuổi đi học rồi, nhưng Chồn mướp vẫn không ……..đến……. trường; chỉ ………..rong chơi…….. mà thôi. Một hôm, Chồn mải chơi, bị …………….lạc………. vào sâu trong rừng mà không biết đường ra. Cậu ta …….lang thang…….. mãi mới tìm được bảng chỉ đường. Nhưng khổi nỗi, không biết chữ nên Chồn không ………..đọc…… được.

…………………….

Câu 67: A carton holds 264 packets of biscuits. Each packet has 8 biscuits. How many biscuits can be packed in 9 cartons?

Một thùng carton chứa 264 gói bánh quy. Mỗi gói có 8 cái bánh quy. Hỏi trong 9 thùng có bao nhiêu cái bánh quy?

a/ 2112                 b/ 18397               c/ 19008               d/2182

Hướng dẫn

9 thùng có số cái bánh quy là: 8 × 264 × 9 = 19008

Câu 68: Tổng của hai số chẵn là:

a/ một số chẵn                        b/ một số lẻ

c/ số chẵn hoặc số lẻ                 d/ không phải số chẵn hay số lẻ

Hướng dẫn: Ví dụ: 2 + 2 = 4.

Câu 69: Tổng của hai số lẻ là:

a/ một số chẵn                        b/ một số lẻ

c/ số chẵn hoặc số lẻ                 d/ không phải số chẵn hay số lẻ

Hướng dẫn: Ví dụ: 1 + 1 = 2

Câu 70: Số tròn chục nghìn lớn nhất và bé hơn 100 000 là:…..

Điền 90000

…………………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 4 – Vioedu lớp 4 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin