Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 4 – Trạng nguyên Tiếng Việt 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • Các số có nhiều chữ số
  • Hàng và lớp
  • Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
  • Động từ
  • Multiply by 1 – digit numbers

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 35: Trong các câu sau, câu nào có từ in đậm là động từ?

a/ Bầu trời trong xanh cao vút.

b/ Cỏ cây như bừng tỉnh sau những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông, xôn xao khoe chồi non, lộc biếc.

c/ Mây trắng lững lờ trôi.

Chọn b, c

Câu 36: Trong các từ sau, từ nào không phải động từ?

a/ tạo thành           b/ biến thành                  c/ chân thành      d/ hoá thành

Câu 37: Em hãy gạch dưới các từ ngữ phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau:

Động từ là những từ chỉ .………. , ………… của sự vật.

hoạt động, sự vật, đặc điểm, người, khái niệm, hiện tượng, tính chất, trạng thái

…………………..

Câu 71: Find the product of 576 and 5.

Tìm tích của 576 và 5

Hướng dẫn:         

Tích = 576 × 5 = 2880

Anwers: 2880

Câu 72: Tính hiệu của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có 5 chữ số.

Hiệu đó là số có …………5……… chữ số

Hướng dẫn

Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là: 98765.

Số nhỏ nhất có 5 chữ số là: 10000

Hiệu cần tìm là: 98765 – 10000 = 88765.

Vậy hiệu đó có 5 chữ số.

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 4 – Vioedu lớp 4 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin