Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • Dãy số tự nhiên
  • Bài toán cấu tạo số
  • Số tự nhiên. Đọc, viết số tự nhiên trong hệ thập phân
  • Divide by 1 – digit numbers
  • Danh từ chung, danh từ riêng

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 Vòng 8 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giá trị của chữ số 4 trong số 456 203 là …..400000…. đơn vị.

Câu 8: Từ nào dưới đây không cùng nhóm với các từ còn lại?

a/ Ba Vì                b/ Phan-xi-păng              c/ Hồ Tây              d/ Vườn hoa

Câu 9: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong cách viết số tự nhiên:

10 đơn vị = ………….1……chục.

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ trống :

Cho 3 365 211 = a + 300 000 + 60 000 + 5000 + 200 + 10 + 1.

Khi đó, số a là ……3000000.

Câu 11: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống để được so sánh đúng.

Cho A là số tự nhiên có 5 chữ số bất kỳ, B là số lớn nhất có 6 chữ số.

Khi so sánh A và B, ta có A ….<…..B.

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 4 – Vioedu lớp 4 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin