Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024


  • Giải bài toán liên quan đến số thập phân
  • Chia một số thập phân cho một số thập phân
  • Ôn tập các phép tính với số thập phân
  • Divide decimals
  • Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 11 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 11 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 6: Chọn câu trả lời đúng:

Một người đi xe máy trung bình mỗi giờ đi được 36,7km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Trả lời: Trong 2,5 giờ người đó đi được số ki-lô-mét là: 36,7 × 2,5 = 91,75 (km)

a/ 917,5km                     b/ 90,75km                    c/ 91,75km

Câu 7: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

Kết quả của phép tính 315,2 : 100 có phần thập phân là …….

a/ 152                            b/ 3                       c/ 52

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống :

239,08 : 8,6 = …….27,8.

Câu 9: Em hãy cho biết từ in đậm trong câu sau có thể được thay thế bằng từ nào?

Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả mọi người.

a/ bảo đảm                      b/ giữ gìn                       c/ bảo toàn

Câu 10: Chọn câu trả lời đúng:

Kết quả của phép chia 20,8 : 3,24 là:

a/ 6,4                    b/ 6,04                           c/ 6,004

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 12 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 5 – Vioedu lớp 5 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin