Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024


  • Giải bài toán liên quan đến số thập phân
  • Chia một số thập phân cho một số thập phân
  • Ôn tập các phép tính với số thập phân
  • Divide decimals
  • Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đấu trường toán học lớp 5 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

Đấu trường toán học Vioedu lớp 5 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 38: Em hãy điền từ thích hợp để hoàn thiện thơ sau:

chín/trín, triền rừng/chiền rừng, trồng rau/chồng rau,

áo chàm, áo tram, nắng chiều/nắng triều.

Lúa …..chín….. ngập long thung

Và tiếng nhạc ngựa rung

Suốt ….triền rừng……… hoang dã

Người Tày từ khắp ngả

Đi gặt lúa, …….trồng rau………..

Những người Giáy, người Dao

Đi tìm măng, hái nấm

Vạt …..áo chàm…. thấp thoáng

Nhuộm xanh cả ……..nắng chiều…………

Và gió thổi, suối reo

Ấm giữa rừng sương giá.

Trích Trước cổng trời, Nguyễn Đình Ảnh

…………………

Câu 46: Fill in the blank: Điền vào chỗ trống: 50dag = …..kg.

Điền 0.5

Câu 47. The difference of the length and the width is 24.9cm. The rectangle’s perimeter is 1m. What is the length of this rectangle?

Hiệu số của chiều dài và chiều rộng là 24,9cm. Chu vi hình chữ nhật là 1m. Chiều dài của hình chữ nhật này là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Đổi: 1m = 100cm

Nửa chu vi là: 100 : 2 = 50 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là: (50 + 24.9) : 2 = 37.45 (cm)

Điền: 37.45

…………………………

Câu 83: Điền số thích hợp vào ô trống

Cho hai số tự nhiên biết rằng số bé bằng 32 và tổng hai số này bằng 96. Tỉ số phần trăm giữa số bé và số lớn là …………50………….%

Hướng dẫn

Số lớn là: 96 – 32 = 64

Tỉ số phần trăm giữa số bé và số lớn là: 32 : 64 × 100% = 50%

Câu 84: Điền số thích hợp vào ô trống

Tỉ số phần trăm của 14 và 25 là ……14 : 25 × 100% = 56…………..%

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 12 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 5 – Vioedu lớp 5 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin