Đấu trường toán học lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 (Vòng chung kết)

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới (vòng chung kết).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 6 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Đấu trường Vioedu lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 6 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đấu trường Vioedu lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 6 cấp tỉnh Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường toán học lớp 6 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


…………….

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

21,5 × 7,6 = …..

a/ 1,634                b/ 16,34                c/ 163,4

Chọn C     

Câu 5: Thương của 75,36 và 15 là: …….

a/ 5,124                 b/5,024                 c/5,24

Chọn B

Câu 6: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

7,25 × 4,8 = …..

a/ 348                             b/ 3,48                  c/ 34,8

Chọn C

Câu 7: Số quả táo ở rổ thứ nhất bằng 2/3 số quả táo ở rổ thứ hai. Nếu chuyển 32 quả táo từ rổ thứ hai sang rổ thứ nhất thì số quả táo ở rổ thứ nhất bằng 18/17 số quả táo ở rổ thứ hai. Tính số quả táo lúc đầu ở mỗi rổ.

Trả lời: Số táo ở rổ thứ nhất là: …. (quả)

Số táo ở rổ thứ hai là: …. (quả)

Điền 112; 168

Câu 8: Cho hình chữ nhật có chiều dài là 100cm, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 70cm 5mm. Hỏi diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

a/ 17,5dm2            b/ 10dm2               c/ 27,5dm2            d/ 29,5dm2

Chọn D

Câu 9: Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4%. Bác Đức gửi 150 triệu đồng vào ngân hàng đó. Sau một năm, bác Đức rút cả vốn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Trả lời: …….. triệu đồng.

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

Điền 161,1.

……………..

Câu 13:  Số cặp số nguyên (a;b) thỏa mãn a – 3ab + 2b = 3  là …

Đáp án: 2

Câu 14: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Có hai cửa hàng bán bánh trung thu. Ở cửa hàng thứ nhất, nếu khách mua một cái bánh sẽ được tặng thêm 3 cái bánh. Ở cửa hàng thứ hai, nếu khách mua một cái bánh sẽ được giảm 50% giá cái bánh đó, sau đó được tặng thêm hai cái nữa. Hỏi nên mua bánh trung thu ở cửa hàng nào sẽ được lợi hơn? Biết giá gốc mỗi cái bánh ở cả hai cửa hàng đều là 120 000 đồng.

a/ Cửa hàng thứ nhất                          b/ Cửa hàng thứ hai

Chọn B

……………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin