Đấu trường toán học lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm

Đề thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường toán học Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm nay).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:


Chủ điểm ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNTÀI LIỆU ÔN ĐỀ THI VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN THEO CHỦ ĐIỂM


Đề thi Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án


TÀI LIỆU ÔN ĐỀ THI VIOEDU 7 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

……………………………….

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ ĐỀ ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

Đề thi Vioedu lớp 7 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)

Đấu trường Vioedu lớp 7 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Tuyển tập 260 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024


………………

Câu 30:  Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC. Cho góc BAC bằng 840, góc ABF bằng 300. Số đo góc BCE là…0.

Chọn: B. 180

Câu 31: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = AC = 6cm. Lấy điểm M thuộc cạnh AB, điểm N thuộc cạnh AC sao cho AM = AN. Đường thẳng qua M vuông góc với BN cắt đường thẳng AC tại D. Khi đó: CD = …cm.

Điền 12

Câu 32: Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y; x1, x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1, y2 là hai giá trị tương ứng của y. Biết x1 = 3, x2 = 4 và y1 + y2 = 14. Giá trị y2 bằng:

a/ -6                      b/ 6                       c/ 8                       d/ -8

Chọn B

Câu 33:  Cho . Biết AB : AC : BC = 2 : 3 : 4 và chu vi tam giác ABC bằng 36cm. Độ dài cạnh EF của tam giác DEF là…cm.

Điền: 16.

Câu 34:  Biết tổng hai số đầu hơn số thứ ba là 2000. Tìm ba số, nếu số thứ nhất bằng 45% số thứ hai và số thứ ba bằng 135% số thứ hai.

A. 90 000; 20 000; 108 000               B. 9 000; 200; 7 200

C. 9 000; 20 000; 27 000                   D. 900; 20 000; 18 900

Chọn: C. 9 000; 20 000; 27 000

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 7 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Tuyển tập 260 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin