Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 1 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 (Có đáp án)

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 theo các chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.


Đăng ký tài liệu ôn thi đấu trường Toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO CÁC CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM

PHỤ LỤC


Toán Hình học Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
Khối hộp chữ nhật, khối lập phương
Các số đến 100 chục và đơn vị
So sánh các số trong phạm vi 100
Phép cộng trong phạm vi 100 Phép cộng dạng 14+3
cộng các số tròn chục
So sánh vị trí nhiều ít lớn bé Trên – dưới. Phải – trái. Trước – sau. Ở giữa
Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
Toán thực tế Bài toán có yếu tố Kinh tế – Tài chính
Bài toán có yếu tố Thống kê – Xác suất
Toán TA Addition and Subtraction up to 100 Add multiples of ten
Subtract multiples of ten
Tiếng Việt Vần chứa âm đệm 5 oai, oay, uây
oong, ooc, uyp, oeo, uêu, oao, uyu

PHẦN 1. ĐỀ ÔN TOÁN TIẾNG VIỆT


CHỦ ĐỀ 1. HÌNH HỌC


A/ Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

B/ Khối hộp chữ nhật, khối lập phương


CHỦ ĐỀ 2. CÁC SỐ ĐẾN 100


A/ Chục và đơn vị

B/ So sánh các số trong phạm vi 100


CHỦ ĐỀ 3. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100


A/ Phép cộng dạng 14 + 3

B/ Cộng các số tròn chục


CHỦ ĐỀ 4. SO SÁNH. VỊ TRÍ. NHIỀU HƠN – ÍT HƠN


A/ Trên – dưới. Phải – trái. Trước – sau. Ở giữa

B/ Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau


CHỦ ĐỀ 5. TOÁN THỰC TẾ


A/ Bài toán có yếu tố kinh tế – tài chính

B/ Bài toán có yếu tố thống kê – xác suất.


PHẦN 2. TOÁN TIẾNG ANH


CHỦ ĐỀ. ADDITION AND SUBTRACTION UP TO 100

A/ Add multiples of ten. Subtract multiples of ten


PHẦN 3. TIẾNG VIỆT


A/ oai, oay, uây

B/ oong, ooc, uyp, oeo, uêu, oao, uyu


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 1 NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Chung kết đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 Vòng cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

About admin