Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 1 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 1 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 1 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 200 câu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 – 2024


  • Phép cộng trong phạm vi 6
  • Ôn tập các số đến 10
  • Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
  • an, at

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học lớp 1 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


……………………

Câu 75: Có bao nhiêu phép tính sai trong các phép tính dưới đây:

Phép tính 1: 1 + 1 = 4                       Phép tính 2: 1 + 2 = 3

Phép tính 3: 3 + 1 = 4                       Phép tính 4: 2 + 2 = 3

a/ 2 phép tính.     b/ 1 phép tính.      c/ 3 phép tính.       d/ 4 phép tính.

Câu 76: Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng:

Hiền có 2 cái bánh. Mẹ có 5 cái bánh. Mẹ cho thêm Hiền 4 cái bánh. Hỏi Hiền có tất cả bao nhiêu cái bánh và mẹ con lại bao nhiêu cái bánh?

a/ Hiền có tất cả 6 cái bánh.                      b/ Hiền có tất cả 5 cái bánh.

c/ Mẹ còn lại 2 cái bánh.                              d/ Mẹ còn lại 1 cái bánh

………………….

Câu 93: Đọc đoạn thơ sau:

Này các ….. nhỏ

Đừng hái hoa tươi

Hoa yêu mọi người

Nên hoa kết trái.

Tiếng có vần an điền vào chỗ chấm là:

a/ bạn                            b/ em                    c/ đàn

Câu 94: Đọc đoạn thơ sau:

Tổ em ….. động

Thi giữ vệ sinh

Từ trong lớp học

Ra đến sân trường.

Tiếng có vần at điền vào chỗ chấm là:

a/ hát                     b/ phát                           c/ phạt

………………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 1 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 200 câu ôn thi Trạng nguyên TV lớp 1 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 1 – Vioedu lớp 1 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin