Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (có hướng dẫn giải).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 2 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023 THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


TOÁN TIẾNG VIỆT


I/ Tia số. Số liền trước. Số liền sau

II/ Số bị trừ – số trừ – hiệu

III/  Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số),

IV/ Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng

V/ Bài toán về nhiều hơn

VI/ Bài toán về ít hơn

VII/ So sánh các số đến 100

VIII/ Các bài toán cấu tạo số

IX/ Điểm, đoạn thẳng.

X/ Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng

XI/ Bổ sung đại lượng đo lường: Lít


TOÁN TIẾNG ANH


I/ Numbers up to 100

II/ Tens and ones up to 100

III/ Addition and Subtraction up to 100       


TIẾNG VIỆT


I/ Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị

II/ Đáp lời đồng ý

III/ Đáp lời từ chối


Toán Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 Tia số. Số liền trước. Số liền sau
Các thành phần của phép cộng, phép trừ Số bị trừ -số trừ – hiệu
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số),
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn Bài toán về nhiều hơn
Bài toán về ít hơn
Ôn tập các số đến 100 So sánh các số đến 100
Các bài toán cấu tạo số
Hình học phẳng Điểm, đoạn thẳng.
Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng
Bổ sung đại lượng đo lường Lít
Toán TA Numbers up to 100 Numbers up to 100
Tens and ones up to 100
Addition and Subtraction up to 100 Addition up to 100
Subtraction up to 100
Tiếng Việt Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị
đáp lời đồng ý
đáp lời từ chối

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023


TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Quận năm 2022 - 2023

Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 2 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Huyện

Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

………………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU Toán lớp 2 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin