Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường – Huyện Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 NĂM 2023 – 2024


  • So sánh các số đến 100
  • Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng
  • Bài toán về bớt một số đơn vị
  • Phân biệt âm r/d/gi

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

Đấu trường toán học lớp 2 Vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 VÒNG 12 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 107. 90; ……; ……; 87; 86; 85. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: ……..

a/ 89; 88               b/ 91; 92               c/ 88; 89               d/ 98; 97

Câu 108. Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống : 25 + 6 …<…51.

Câu 109. Hãy sắp xếp các từ dưới đây để tạo thành câu thành ngữ:

 rụng về cội.

Câu 110: Em hãy cho biết từ “dộn dàng” viết đúng hay sai chính tả?

a/ Đúng                           b/ Sai

Câu 111: Điền âm r, d, hoặc gi để hoàn thành từ sau cho đúng chính tả:

……áo …..ục

a/ gi – r                  b/ r – r                             c/ gi – d                 d/ d – d

Câu 112: Hãy chọn r, d hay gi thích hợp để điền vào chỗ trống hoàn thành các từ sau:

nóng ….r…an                  lạnh ….gi….á                  …d….uy trì

Câu 113: Em hãy điền r, d hoăọc gi vào chỗ trống để được từ đúng chính tả.

…..r…ám nắng                …..gi….àu có                  nhân ….d…ân

………………….

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường Toán học lớp 2 vòng 12 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 11 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Trường – Huyện  – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 2 – Vioedu lớp 2 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin