Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN


Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

20 : 4 = ….

Điền 5

Câu 2: Kết quả của phép tính 32 : 4 bằng:

a/ 6                       b/ 7                       c/ 8                       d/ 9

Câu 3: Phép tính 20 : 4 có kết quả là:

a/ 3                       b/ 4                       c/ 5                       d/ 6

Câu 4: Choose the correct answer to fill in the blank:

30 : 5 = …

a/ 5                        b/ 6                      c/ 15                     d/ 25

Câu 5: Câu “Gia đình em gồm bốn thành viên.” là câu kể, đúng hay sai?

a/ Đúng                                   b/ Sai

Câu 6: Câu kể dưới đây có tác dụng gì?

“Tôi rất thích hương vị thanh mát của trà nhài.”

a/ Nói lên ý kiến hoặc tâm tư, tình cảm của mỗi người.               

b/ Kể, tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc.

…………………

Câu 90: Điền “Đ” vào chỗ trống trước câu kể; điền “S” vào chỗ trống trước câu không phải câu kể.

Bạn có thích ăn bánh mì không? S

Hôm nay là Chủ Nhật.   Đ

Ôi! Chú mèo này xanh quá!   S

Bộ lông của chim công rất rực rỡ và lộng lẫy.  Đ

……………………………

Đăng ký nhận đề thi sơ loại cấp Trường VIOEDU lớp 3 và tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin