Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi VIOEDU lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024:

  • Ôn tập các số đến 100 000
  • Ôn tập về hình học và đo lường
  • Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000
  • Danh từ
  • Place value. Writing number up to 100,000 in words

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024:


ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 1 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 1 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024


About admin