Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 4 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000
  • Ôn tập về hình học và đo lường
  • Danh từ chung, danh từ riêng
  • Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
  • Divide by 1 – digit numbers

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024

Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 4 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

…………………

………………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin