Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024

  • Ôn tập về hình học và đo lường
  • Danh từ
  • Ôn tập biểu thức số
  • Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
  • Place value. Writing number up to 100,000 in words

Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học lớp 4 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

………………….

Câu 7: Khẳng định: “12 × 8 + 7 là một biểu thức” đúng hay sai?

a/ Sai                              b/ Đúng

Câu 8: Có hai hộp quà màu xanh và hồng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một hộp?

Trả lời: …………2…….. cách.

Câu 9: Thế nào là danh từ?

a/ Danh từ là những từ chỉ sự vật bao gồm: hoạt động, thời gian, hiện tượng tự nhiên, tình cảm,…

b/ Danh từ là những từ chỉ sự vật bao gồm: người, vật, hoạt động, thời gian,…

c/ Danh từ là những từ chỉ sự vật bao gồm: vật, hiện tượng tự nhiên, thời gian, tình cảm,…

d/ Danh từ là những từ chỉ sự vật bao gồm: người, vật, hiện tượng tự nhiên, thời gian,…

…………………..

Để xem tiếp Đề thi Đấu trường toán học lớp 4 vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin