Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 có hướng dẫn giải

Tuyển tập 9 Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 có hướng dẫn giải.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


TUYỂN TẬP 9 ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 

PHỤ LỤC ÔN THI: SOẠN CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN TỚI CÁC CHỦ ĐIỂM DƯỚI ĐÂY


Toán Làm tròn số Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 000 Phép cộng trong phạm vi 10 000
Phép trừ trong phạm vi 10 000
Tìm các thành phần của phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 000
Phép nhân, phép chia trong phạm vi 10 000 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (mở rộng)
Tìm các thành phần của phép nhân, phép chia trong phạm vi 10 000
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn Điểm ở giữa
Trung điểm của đoạn thẳng
Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn,
Toán Tiếng Anh Mixed operations Evaluate numerical expression
Find missing number
Mixed operation word problem
Tiếng Việt Các kiểu câu Câu kể
Câu Cảm
Câu khiến

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 3 NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP 9 ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


ĐỀ SỐ 1


Câu 1: Làm tròn số 12 798 đến hàng nghìn ta được số: …..

Điền 13000


Câu 2: Một cửa hàng có 10 000kg gạo. Ngày thứ nhất bán được 1015kg gạo. Ngày thứ hai bán gấp 2 lần số gạo bán được ngày thứ nhất. Ngày thứ ba bán gấp 2 lần số gạo bán được ngày thứ hai. Sau ba ngày cửa hàng còn lại …….kg gạo.

Hướng dẫn

Ngày thứ hai bán được số gạo là: 1015 × 2 = 2030 (kg)

Ngày thứ ba bán được số gạo là: 2030 × 2 = 4060 (kg)

Sau 3 ngày cửa hàng còn lại số gạo là:

10 000 – 1015 – 2030 – 4060 = 2895 (kg)

Điền 2895


Câu 3: Cho biểu thức A = 2023 × 4. Trong các khẳng định dưới đây khẳng định nào đúng?

a/ Giá trị của biểu thức A nhỏ hơn 8090

          b/ Giá trị của biểu thức A lớn hơn 8090

c/ Giá trị của biểu thức A bằng 8090

Hướng dẫn

Ta có: A = 2023 × 4 = 8092 > 8090


Câu 4: There are 22 adults and 19 kids in line for ice cream. The line is just too long and slow, so 8 people leave. How many people are in line now?

Có 22 người lớn và 19 trẻ em xếp hàng mua kem. Dòng quá dài và chậm nên 8 người bỏ đi. Có bao nhiêu người đang xếp hàng bây giờ?

Answer: …………people

Hướng dẫn

Tổng số người xếp hàng lúc đầu là: 22 + 19 = 41 (người)

Số người xếp hàng còn lại là: 41 – 8 = 33 (người)

Điền 33


Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Bạn Hoài đố các bạn: 2020 + 2023 bằng bao nhiêu?

Bạn Vân trả lời: 2020 + 2023 = 4043.

Bạn Thu trả lời: 2020 + 2023 = 4223

Theo em bạn nào trả lời đúng?

a/ Bạn Vân           b/ Bạn Thu


Câu 6: Cho A = 9000 – 6000; B = 8000 – 5000. Nhận xét nào sau đây là đúng?

a/ A > B                b/ A = B               c/ A < B

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Tuyển tập 9 Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp tỉnh năm 2022 - 2023

Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 (Phần ôn tập)

Để xem tiếp tài liệu tuyển tập 9 đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 22 – 23 vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin