Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 môn Toán tiếng anh (Có hướng dẫn giải)


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH

PHỤ LỤC

A – DIVISION

Divide by 2 or 3 – digit numbers

B – Divisibility rules

Divisibility rules for 3 and 9

C – Area    

dm2, m2, km2


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 4 NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANHTUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH


B – Divisibility rules

Divisibility rules for 3 and 9


Câu 1: How many numbers are divisible by  3 among numbers 1785; 2065; 2940; 1359; 6785?

Answer: ………..

Có bao nhiêu số chia hết cho 3 trong các số 1785; 2065; 2940; 1359; 6785?

Hướng dẫn

Các số chia hết cho 3 trong các số trên là: 1785; 2940; 1359;

Vậy có 3 số thỏa mãn

Điền 3


Câu 2: Among natural numbers from 2 to 55; how many numbers are divisible by 3?

Answer: ………..

Trong các số tự nhiên từ 2 đến 55 có bao nhiêu số chia hết cho 3?

          Các số chia hết cho 3 từ 2 đến 55 là: 3; 6; 9; …; 54 và có:

(54 – 3) : 3 + 1 = 18 (số)


Câu 3: Find the sum of all natural numbers which are smaller 300 and divisible by 3?

Tìm tổng của tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn 300 và chia hết cho 3?

Answer: ………

Hướng dẫn

Các số tự nhiên nhỏ hơn 300 và chia hết cho 3 là: 0; 3; 6; …; 297.

Số số thỏa mãn là: (297 – 0) : 3 + 1 = 100 (số)

Tổng của chúng là: (297 + 0) × 100 : 2 = 14 850

Điền 14850

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp TỈNH năm 22 – 23 môn Toán Tiếng Anh vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi VIOEDU toán tiếng anh lớp 4 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 4 cấp TỈNH năm 22 – 23 vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin