Đề ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Huyện ở Hải Dương năm 2023 – 2024

Cung cấp tài liệu đề ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Huyện ở Hải Dương năm 2023 – 2024 (Có đáp án).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký tài liệu ôn thi chuẩn Đấu trường Vioedu cấp Huyện ở Hải Dương năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HẢI DƯƠNG


Lớp 1 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Phép trừ trong phạm vi đến 10 Phép trừ trong phạm vi 6
Phép trừ trong phạm vi 10
Các số từ 11 đến 20 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16
Các số 17,18,19,20
Các số đến 100 Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)
Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)
Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)
Hình học Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HẢI DƯƠNG


Lớp 2 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Ôn tập các số đến 100 Cấu tạo các số đến 100
So sánh các số đến 100
Các bài toán cấu tạo số
Phép nhân Bảng nhân 2
Bảng nhân 5
Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (Phép nhân)
Hình học phẳng Điểm, đoạn thẳng.
Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng.
Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số)
Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số)
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HẢI DƯƠNG


Lớp 3 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng . Hình tròn Điểm ở giữa
Trung điểm của đoạn thẳng
Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
Số trong phạm vi 10 000 Các số có bốn chữ số. Số 10 000
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Phép cộng, trừ trong phạm vi 10 000 Phép cộng trong phạm vi 10 000
Phép trừ trong phạm vi 10 000

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HẢI DƯƠNG


Lớp 4 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Phép nhân Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Nhân với số có hai chữ số
Số tự nhiên Số tự nhiên. Đọc. viết số tự nhiên trong hệ thập phân
So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên mới
Tính chất của phép nhân Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân
Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
Phép cộng và phép trừ Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó
Phép cộng các số có nhiều chữ số
Phép trừ các số có nhiều chữ số
Ôn tập phép cộng và phép trừ
Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Một số đơn vị đo đại lượng Giây
Yến. Tạ. Tấn
Thế kỉ

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HẢI DƯƠNG


Lớp 5 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Ôn tập hình học phẳng Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học
Giải bài toán có yếu tố hình học đã học
Ôn tập hình khối Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương
Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Hình tròn. Đường tròn  Nhận biết hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn
Bài toán về chu vi hình tròn
Bài toán về diện tích hình tròn
Ôn tập về số thập phân Giải bài toán liên quan đến số thập phân
Ôn tập các phép tính với số thập phân

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HẢI DƯƠNG


Lớp 6 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu Thực hiện phép nhân hai số nguyên khác dấu
Thực hiện phép nhân hai số nguyên cùng dấu
Tính hợp lý (Tính chất của phép nhân số nguyên)
Tính chất của phép nhân Xét dấu của tích
Tìm số chưa biết trong phép nhân số nguyên
Hình bình hành Một số yếu tố cơ bản của hình bình hành
Chu vi và diện tích của hình bình hành
Hình thang cân Một số yếu tố cơ bản của hình thang cân
Chu vi và diện tích của hình thang
Mở rộng khái niệm phân số Biểu diễn phân số của một hình cho trước
Viết các phân số theo yêu cầu
Điều kiện của phân số
Hai phân số bằng nhau Nhận biết cặp phân số bằng nhau, không bằng nhau
Lập các cặp phân số bằng nhau từ một đẳng thức cho trước
Tìm số chưa biết trong đẳng thức hai phân số
Tính chất cơ bản của phân số Rút gọn phân số
Rút gọn biểu thức dạng phân số
Quy đồng mẫu số nhiều phân số cho trước

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 7 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở HẢI DƯƠNG


Lớp 7 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Số vô tỉ. Căn bậc hai số học Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
Ôn tập số thập phân vô hạn tuần hoàn, số vô tỉ và căn bậc hai số học
Giá trị tuyệt đối của một số thực Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối
Nâng cao: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Tỉ lệ thức Khái niệm và tính chất tỉ lệ thức
Tìm đại lượng chưa biết trong tỉ lệ thức
Thành lập tỉ lệ thức, chứng minh tỉ lệ thức
Dãy tỉ số bằng nhau Tìm ẩn số trong dãy tỉ số bằng nhau
Chứng minh tỉ lệ thức bằng dãy tỉ số bằng nhau
Các bài toán có lời văn
Tổng các góc trong một tam giác Tổng các góc trong một tam giác
Nâng cao: Tính chất góc ngoài của tam giác
Bài toán tính góc
Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

About admin