Đề ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Quận/ Huyện ở Bắc Ninh

Cung cấp tài liệu đề ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Quận/ Huyện ở Bắc Ninh năm 2023 – 2024 (Có đáp án).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn đăng ký tài liệu ôn thi chuẩn Đấu trường toán học Vioedu cấp Huyện ở Bắc Ninh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở BẮC NINH


Lớp 1 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Phép trừ trong phạm vi đến 10 Phép trừ trong phạm vi 6
Phép trừ trong phạm vi 10
Các số từ 11 đến 20 Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16
Các số 17,18,19,20
Các số đến 100 Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40)
Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70)
Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99)
Hình học Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
Khối hộp chữ nhật, khối lập phương
TOÁN TA Numbers up to 100 Numbers up to 100
Compare numbers up to 100
TIẾNG VIỆT Vần không chứa âm đệm 9 eng, ec
iêng, yêng, iêc
ong, oc
ông, ôc
Vần không chứa âm đệm 10 ung, uc
ưng, ưc
uông, uôc
ương, ươc
anh, ach
Vần không chứa âm đệm 11 ênh, êch
inh, ich
ai, ay
Vần không chứa âm đệm 12 oi, ây
ôi, ơi
ui, ưi
uôi, ươi
ao, eo

CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 2 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở BẮC NINH


Lớp 2 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Ôn tập các số đến 100 Cấu tạo các số đến 100
So sánh các số đến 100
Các bài toán cấu tạo số
Phép nhân Bảng nhân 2
Bảng nhân 5
Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (Phép nhân)
Hình học phẳng Điểm, đoạn thẳng.
Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng.
Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số)
Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số)
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng
TOÁN TA Addition and subtraction up to 100 Addition up to 100
Subtraction up to 100
TIẾNG VIỆT Thiên nhiên (phần 1) Bốn mùa
Sông biển
Cây cối
Mở rộng vốn từ theo chủ đề: Mái ấm gia đình Mở rộng vốn từ gia đình
Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình, đồ dùng và công việc trong gia đình
Các kiểu câu Câu giới thiệu (Câu Ai là gì?)
Câu nêu hoạt động/ (Câu Ai làm gì?)
Câu nêu đặc điểm/ (Câu Ai thế nào?)
Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị
Đáp lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị
Viết tin nhắn, gọi điện Gọi điện
Viết tin nhắn

CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở BẮC NINH


Lớp 3 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng . Hình tròn Điểm ở giữa
Trung điểm của đoạn thẳng
Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn
Số trong phạm vi 10 000 Các số có bốn chữ số. Số 10 000
So sánh các số trong phạm vi 10 000
Phép cộng, trừ trong phạm vi 10 000 Phép cộng trong phạm vi 10 000
Phép trừ trong phạm vi 10 000
TOÁN TA Plane shapes Point between two points, midpont of line segment
Center, radius, diameter of a circle
Perimeter of triangle, quadrilateral
TIẾNG VIỆT Cộng đồng quanh em Thiên nhiên tươi đẹp
Gắn kết yêu thương
Quà tặng cuộc sống
So sánh Từ so sánh
Sự vật so sánh
Đặc điểm so sánh
Các thành phần của câu Ôn tập câu “Ai là gì”, “Ai làm gì?”, “Ai thế nào?”
Ôn tập câu “Ở đâu?”, “Vì sao?”, “Khi nào?”
Ôn tập câu “Như thế nào?”, “Để làm gì?”, “Bằng gì?”
Điền thông tin vào tờ khai in sẵn. Viết thông báo hay bảng tin ngắn theo mẫu Điền vào tờ giấy in sẵn / điện báo
Viết thông báo hay bảng tin ngắn

CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở BẮC NINH


Lớp 4 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Phép nhân Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Nhân với số có hai chữ số
Số tự nhiên Số tự nhiên. Đọc. viết số tự nhiên trong hệ thập phân
So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên mới
Tính chất của phép nhân Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân
Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
Phép cộng và phép trừ Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó
Phép cộng các số có nhiều chữ số
Phép trừ các số có nhiều chữ số
Ôn tập phép cộng và phép trừ
Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Một số đơn vị đo đại lượng Giây
Yến. Tạ. Tấn
Thế kỉ
TOÁN TA Addition and Subtraction Addition and Subtraction whole numbers
Properties of addition
Find the numbers if their sum and difference are given
TIẾNG VIỆT Cộng đồng Họ hàng, làng xóm
Người ta là hoa đất
Tài sản vô giá
Mở rộng vốn từu theo chủ đề” Măng non Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Phân loại từ Danh từ
Danh từ chung, danh từ riêng
Động từ
Tính từ
Viết đoạn văn nêu ý kiến Viết đoạn văn nêu ý kiến về một chuyện

CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở BẮC NINH


Lớp 5 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Ôn tập hình học phẳng Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học
Giải bài toán có yếu tố hình học đã học
Ôn tập hình khối Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương
Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Hình tròn. Đường tròn  Nhận biết hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn
Bài toán về chu vi hình tròn
Bài toán về diện tích hình tròn
Ôn tập về số thập phân Giải bài toán liên quan đến số thập phân
Ôn tập các phép tính với số thập phân
TOÁN TA Word problem Find the numbers if their sum and difference are given
Find the numbers if their sum (difference) and ratio are given
Proportion word problem
Age word problem
TIẾNG VIỆT Thiên nhiên – môi trường Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Thiên nhiên Con người với thiên nhiên
Giữ lấy màu xanh
Các kiểu câu Câu ghép
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Quy tắc đánh dấu thanh 1 Các tiếng chứa uô/ưa
Các tiếng chứa ươ/ ưa
Lập chương trình, kế hoạch Lập chương trình hoạt động

CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 6 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở BẮC NINH


Lớp 6 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu Thực hiện phép nhân hai số nguyên khác dấu
Thực hiện phép nhân hai số nguyên cùng dấu
Tính hợp lý (Tính chất của phép nhân số nguyên)
Tính chất của phép nhân Xét dấu của tích
Tìm số chưa biết trong phép nhân số nguyên
Hình bình hành Một số yếu tố cơ bản của hình bình hành
Chu vi và diện tích của hình bình hành
Hình thang cân Một số yếu tố cơ bản của hình thang cân
Chu vi và diện tích của hình thang
Mở rộng khái niệm phân số Biểu diễn phân số của một hình cho trước
Viết các phân số theo yêu cầu
Điều kiện của phân số
Hai phân số bằng nhau Nhận biết cặp phân số bằng nhau, không bằng nhau
Lập các cặp phân số bằng nhau từ một đẳng thức cho trước
Tìm số chưa biết trong đẳng thức hai phân số
Tính chất cơ bản của phân số Rút gọn phân số
Rút gọn biểu thức dạng phân số
Quy đồng mẫu số nhiều phân số cho trước

CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 7 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024 Ở BẮC NINH


Lớp 7 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Số vô tỉ. Căn bậc hai số học Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
Ôn tập số thập phân vô hạn tuần hoàn, số vô tỉ và căn bậc hai số học
Giá trị tuyệt đối của một số thực Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối
Nâng cao: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Tỉ lệ thức Khái niệm và tính chất tỉ lệ thức
Tìm đại lượng chưa biết trong tỉ lệ thức
Thành lập tỉ lệ thức, chứng minh tỉ lệ thức
Dãy tỉ số bằng nhau Tìm ẩn số trong dãy tỉ số bằng nhau
Chứng minh tỉ lệ thức bằng dãy tỉ số bằng nhau
Các bài toán có lời văn
Tổng các góc trong một tam giác Tổng các góc trong một tam giác
Nâng cao: Tính chất góc ngoài của tam giác
Bài toán tính góc
Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác
Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

About admin