Đề ôn thi Trạng Nguyên Toàn Tài lớp 4 Vòng 5,6 Cấp Tỉnh và Quốc Gia

BỘ ÔN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 4 VÒNG 5,6 CẤP TỈNH VÀ QUỐC GIA NĂM 2020 – 2021 (Có đáp án)

(Bao gồm: Tiếng Việt – Toán – Tiếng anh – KH tự nhiên – KH xã hội)

Liên hệ tư vấn tài liệu học tập:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang)
  • Email: hoctoancotrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

PHẦN: ÔN TRẠNG  NGUYÊN TOÀN TÀI – TOÁN LỚP 4


Dạng 1: Mèo con nhanh nhẹn

Bài 1:

567 : 9 250 x 2 164 + 27 345 – 45 400 + 96
125 x 4 2km 50m 150 x 2 573 : 3 2500dm
178 + 24 1234 x 0 25km 250000dm 124 x 4
250m 20500dm 200 + 2 9 x 7 5678 x 0

Bài 2:

296 x 2 250 x 2 37 x 16 456 : 3 237 + 263
369 + 631 625 : 25 15 x 46 110 : 22 675 : 9
104 + 48 1345 – 345 230 x 3 15 x 25 582 : 3
25 : 5 125 : 5 225 : 3 1000 – 625 190 + 4

PHẦN: ÔN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – KH TỰ NHIÊN LỚP 4


DẠNG 1: TRẮC NGHIỆM

Câu hỏi 1: Thiếu gì cơ thể sẽ kém phát triển cả về thể lực và trí tuệ?

a/ i-ốt          b/ chất đạm                    c/ vi-ta-min                    d/ chất béo

Câu hỏi 2: Tại sao người ta phải sục khí vào trong bể cá?

a/ để cung cấp khí ô-xi cho cá           b/ bơm hơi nước cho cá

c/ nạp khí ni-tơ cho cá                       c/ cung cấp khí các-bô-nic cho cá

Câu hỏi 3: Âm thanh phát ra do đâu ?

a/  vật va đập với nhau                    b/ uốn cong các vật       

c/ nén các vật                                    d/ các vật rung động

Câu hỏi 4: Mắt ta không nhìn thấy vật khi nào?

          a/ không có ánh sáng từ vật đến mắt          b/ vật để trên cao

          c/ vật phát sáng                                          d/ vật được chiếu sáng

Câu hỏi 5: Vật nào cách nhiệt ?

          a/ thìa nhôm         b/ thìa nhựa          c/ thìa sắt              d/ thìa đồng

Câu hỏi 6: Con vật nào ít giống các con còn lại nhất ?

a/ vịt                     b/ dơi                    c/ ngỗng                d/ ngan

Để xem tiếp các câu hỏi và đáp án trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.


PHẦN: ÔN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI –  KHOA HỌC XÃ HỘI LỚP 4


DẠNG 1: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1: Hội xuân núi Bà là lễ hội nổi tiếng ở đâu ?

a/ An Giang                   b/ Tây Ninh          c/ Hà Nội    d/ Đà Nẵng

Câu hỏi 2: Lễ cúng Trăng là của đồng bào dân tộc nào ?

          b/ Kinh                 b/ Tày                   c/ Mường              d/ Khơ-me

Câu hỏi 3: Đồng bằng Nam Bộ là vùng có lượng thủy sản lớn thứ mấy nước ta?

          a/ Thứ nhất           b/ Thứ hai             c/ Thứ ba              d/ Thứ tư

Câu hỏi 4: Phương tiện đi lại phổ biến ở đồng bằng Nam Bộ là gì?

a/  Ôtô                  b/ Xe ngựa            c/ Xuồng, ghe       d/ Máy bay

Câu hỏi 5: Nhân dân ta đắp đê để làm gì?

          a/ Chống lũ lụt                         b/ Chống hạn hán

c/ Chống nước mặn                  d/ Cả 3 đáp án đều đúng

Câu hỏi 6: Ai là người lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn chống lại quân Minh?

a/ Hồ Quý Ly       b/ Lê Đại Hành     c/ Nguyễn Huệ      d/ Lê Lợi

Câu hỏi 7: Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là:

a/ Kinh        b/ Khơ-me            c/ Hoa, Chăm       d/ Cả 3 đáp án

Câu hỏi 8: Phương tiện chủ yếu đi lại của người dân ở đồng bằng Nam Bộ là:

          a/ Xuồng, ghe       b/ tàu thủy           c/ tàu ngầm                    d/ tàu hỏa

Câu hỏi 9: Đồng bằng Nam Bộ là vựa lúa, vựa trái cây lớn thứ mấy của nước ta?

          a/ Thứ nhất           b/ Thứ hai             c/ Thứ ba              d/ Thứ tư

Câu hỏi 10: Ai là tác giả của “Hịch tướng sĩ”?

          a/ Trần Thủ Độ    b/ Trần Hưng Đạo c/ Trần Quốc Toản d/ Lý Công Uẩn

Câu hỏi 11: Vị vua nào đã cho sọan Bộ luật Hồng Đức ?

          a/ Đinh Tiên Hoàng       b/  Lê Lợi    c/ Lê Thánh Tông           d/ Lê Hoàn

Câu hỏi 12: Nội dung học tập và thi cử dưới thời Hậu Lê là gì?

a/ Phật giáo                    b/ Nho giáo                    c/ Thiên chúa giáo                   d/ Hồi giáo

Để xem tiếp các câu hỏi và đáp án trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.


PHẦN: ÔN TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – TIẾNG VIỆT LỚP 4


DẠNG 1: Điền từ

Câu hỏi 1: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Vị ngữ trong câu kể “Ai làm gì?” nêu lên hoạt ………..của người, con vật (hoặc đồ vật, cây cối) được nhân hóa.

Câu hỏi 2: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Trong câu kể “Ai làm gì?”, chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm ……….. từ tạo thành.

Câu hỏi 3: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Do dự, chưa biết nên quyết định như thế nào gọi là phân ………….”

Câu hỏi 4: Điền tr hay ch vào chỗ trống: “Bà Nữ Oa đội đá vá ……ời.”

Câu hỏi 5: Trong bài văn tả cây cối, phần tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kì phát triển của cây là phần ………..bài.

Câu hỏi 6: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa

 của xã hội.” (Hồ Chí Minh)

Câu hỏi 7: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Trái nghĩa với khuyết điểm là ……… điểm.”

Câu hỏi 8: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Có tài năng, giá trị nổi bật gọi là kiệt ………..

Câu hỏi 9: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

“Niềm tự hào chính đáng của chúng ta trong nền văn hóa Đông Sơn chính là bộ sưu tập ……….. đồng hết sức phong phú.”

Câu hỏi 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Trong câu kể “Ai thế nào?”, vị ngữ thường do tính từ, ………. từ (hoặc cụm tính từ, cụm động từ) tạo thành.

Câu hỏi 11: Của …………, vật lạ                                 

Câu hỏi 12: Cùng hội, cùng ……                                  

Câu hỏi 13: Danh bất ……….. truyền                          

Câu hỏi 14: Danh chính ……… thuận                         

Câu hỏi 15: Công ….. việc làm                                     

Câu hỏi 16: Cũ người, …….. ta                                    

Câu hỏi 17: Của bền …….. người                                 

Câu hỏi 18: Dầm mưa, dãi ……                                   

Câu hỏi 19: Sách gối đầu ….ường                                

Câu hỏi 20: Sinh cơ lập ……….

Để xem tiếp các câu hỏi và đáp án trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.


PHẦN: TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI – TIẾNG ANH LỚP 4


DẠNG 1:  NGỰA CON DŨNG CẢM

Bài 1:

Where are they going in December? hotel
Seafood is delicious
Why do you stay at home? Because I have to learn English.
How much are the jeans? He is going to Nha Trang
Where are you going this summer? What are you doing?
Where is he going next month? to do this summer?
I’m preparing for my summer holidays They are 100.000 dong.
He’s going to stay in a I’m going to Ha Long Bay.
What are you going shrimp
He’s going to eat They are going to Da Nang.

Bài 2:

What does your yellow
Would you like No, thank you.
That’s a big dish is chicken
My favourite food father do?
What about milk? some milk?
What is your look like?
Do you of fish.
What does he like orange juice?
I like eggs
The leaf is favourite food?

Để xem tiếp các câu hỏi và đáp án trong tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để đặt mua tài liệu.


BỘ ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI LỚP 4 CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA (VÒNG 5, 6)


About admin