Đề ôn thi VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6 cấp Tỉnh ở Hưng Yên năm 2022 – 2023 (Có đáp án)

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6 cấp Tỉnh ở Hưng Yên năm 2022 – 2023 (Có đáp án).


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU cấp Tỉnh ở Hưng Yên năm 2022 – 2023 mới nhất vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1-2-3-4-5-6 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 Ở HƯNG YÊN THEO CÁC CHỦ ĐỀ

PHỤ LỤC


CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH Ở HƯNG YÊN

Toán Hình học Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
Khối hộp chữ nhật, khối lập phương
Các số đến 100 chục và đơn vị
So sánh các số trong phạm vi 100
Phép cộng trong phạm vi 100 Phép cộng dạng 14+3
cộng các số tròn chục
So sánh vị trí nhiều ít lớn bé Trên – dưới. Phải – trái. Trước – sau. Ở giữa
Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
Toán thực tế Bài toán có yếu tố Kinh tế – Tài chính
Bài toán có yếu tố Thống kê – Xác suất
Tiếng Việt Vần chứa âm đệm 5 oai, oay, uây
oong, ooc, uyp, oeo, uêu, oao, uyu

CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 2 CẤP TỈNH Ở HƯNG YÊN

Toán Ôn tập các số đến 100 So sánh các số đến 100
Các bài toán cấu tạo số
Bài toán có lời văn về thời gian và tiền Việt Nam Các bài toán có lời văn về thời gian
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số):
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng.
Hình học phẳng Độ dài đoạn thẳng, độ dài đường gấp khúc
Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng
Phép nhân Kết hợp phép tính. Lập phép tính đúng (Phép nhân)
Phép chia Kết hợp phép tính.Lập phép tính đúng (phép chia)
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn Bài toán về nhiều hơn
Bài toán về ít hơn
Tiếng Việt Lập bảng biểu Lập danh sách học sinh
Lập thời gian biểu
Viết nội quy

CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH Ở HƯNG YÊN

Toán Làm tròn số Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 000 Phép cộng trong phạm vi 10 000
Phép trừ trong phạm vi 10 000
Tìm các thành phần của phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 000
Phép nhân, phép chia trong phạm vi 10 000 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (mở rộng)
Tìm các thành phần của phép nhân, phép chia trong phạm vi 10 000
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn Điểm ở giữa
Trung điểm của đoạn thẳng
Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn,
Tiếng Việt Các kiểu câu Câu kể
Câu Cảm
Câu khiến

CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH Ở HƯNG YÊN

Toán Ôn tập các phép tính với số tự nhiên Ôn tập tổng hợp phép nhân, phép chia
Ôn tập phép tính cộng trừ
Ôn tập tìm hai số khi biết tổng và hiệu
Ôn tập
(Hình học)
Ôn tập về góc
Ôn tập về hình bình hành
Ôn tập về vị trí của hai đường thẳng
Ôn tập
(Đại lượng và đo đại lượng)
Ôn tập đơn vị đo
Ôn tập biểu đồ
Các bài toán phân số Các bài toán tìm phân số, tìm thành phần phân số
Các bài toán về phép tính phân số
Phép nhân chia phân số Các tính chất của phép tính với phân số
Kết hợp bốn phép tính về phân số
Toán Tiếng Anh Division Divide by 2 or 3 – digit numbers
Divisibility rules Divisibility rules for 3 and 9
Area dm2, m2, km2
Tiếng Việt Chủ ngữ, vị ngữ Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH Ở HƯNG YÊN

Toán Ôn tập số đo thời gian Giải bài toán liên quan đến thời gian
Ôn tập các phép tính với số đo thời gian
Ôn tập hình phẳng Tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học
Giải bài toán có yếu tố hình học đã học
Các bài toán về tỉ số phần trăm Giải bài toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số
Giải bài toán liên quan đến tìm giá trị một số phần trăm của một số
Giải bài toán liên quan đến tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
Một số bài toán tổng hợp về tỉ số phần trăm
Ôn tập hình khối Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương
Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Tiếng Việt Liên kết câu Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
Liên kết câu trong bài bằng từ ngữ nối

CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP TỈNH Ở HƯNG YÊN

Toán Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu Thực hiện phép nhân hai số nguyên khác dấu
Thực hiện phép nhân hai số nguyên cùng dấu
Bài toán thực tế đưa về việc thực hiện phép nhân hai số nguyên
Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều Các yếu tố cơ bản của tam giác đều
Chu vi và diện tích của hình tam giác
Một số yếu tố cơ bản của hình vuông
Chu vi và diện tích của hình vuông
Các yếu tố cơ bản của hình lục giác đều
Hình có trục đối xứng Hình có trục đối xứng
Trục đối xứng của một số hình
Hai phân số bằng nhau Nhận biết cặp phân số bằng nhau, không bằng nhau
Lập các cặp phân số bằng nhau từ một đẳng thức cho trước
Tìm số chưa biết trong đẳng thức hai phân số
Tính chất cơ bản của phân số Rút gọn phân số
Rút gọn biểu thức dạng phân số
Tìm phân số tối giản, chứng minh một phân số là phân số tối giản
Quy đồng mẫu số nhiều phân số cho trước
So sánh các phân số. Hỗn số dương So sánh các phân số cùng mẫu
So sánh các phân số không cùng mẫu
Hỗn số dương
Phép cộng phân số Thực hiện phép cộng hai phân số
Viết một phân số thành tổng của hai hay nhiều phân số
Tìm số chưa biết trong phép cộng phân số
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Cộng nhiều phân số
Áp dụng tính chất của phép cộng phân số để tính nhanh
Bài toán thực tế về phép cộng phân số
Toán suy luận Suy luận theo Logic
Suy luận theo Quy luật
Suy luận theo Tổ hợp
Suy luận theo Nguyên lý
Toán thực tế Bài toán có yếu tố Tính toán – Định lượng
Bài toán có yếu tố Đo đạc – So sánh – Tỉ lệ
Bài toán có yếu tố Kinh tế – Tài chính
Bài toán có yếu tố Thống kê – Xác suất

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 1,2,3,4,5,6 cấp Tỉnh ở Hưng Yên  mới nhất vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin