Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Tỉnh]

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 có hướng dẫn giải – [Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Tỉnh theo các chủ đề trọng điểm].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO CÁC CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM

PHỤ LỤC


PHẦN 1. ĐỀ ÔN TOÁN TIẾNG VIỆT


CHỦ ĐỀ 1. HÌNH HỌC


A/ Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật

B/ Khối hộp chữ nhật, khối lập phương


CHỦ ĐỀ 2. CÁC SỐ ĐẾN 100


A/ Chục và đơn vị

B/ So sánh các số trong phạm vi 100


CHỦ ĐỀ 3. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 100


A/ Phép cộng dạng 14 + 3

B/ Cộng các số tròn chục


CHỦ ĐỀ 4. SO SÁNH. VỊ TRÍ. NHIỀU HƠN – ÍT HƠN


A/ Trên – dưới. Phải – trái. Trước – sau. Ở giữa

B/ Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau


CHỦ ĐỀ 5. TOÁN THỰC TẾ


A/ Bài toán có yếu tố kinh tế – tài chính

B/ Bài toán có yếu tố thống kê – xác suất.


PHẦN 2. TOÁN TIẾNG ANH


CHỦ ĐỀ. ADDITION AND SUBTRACTION UP TO 100

A/ Add multiples of ten. Subtract multiples of ten


PHẦN 3. TIẾNG VIỆT


A/ oai, oay, uây

B/ oong, ooc, uyp, oeo, uêu, oao, uyu


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 1 NĂM 2022 – 2023



TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi đấu trường Toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Đấu trường toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Chung kết đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 Vòng cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

About admin