Đề ôn thi Vioedu lớp 1 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 1 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới.


Đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


  • Chủ điểm 1: Cộng các số tròn chục
  • Chủ điểm 2: Phép cộng dạng 14 + 3
  • Chủ điểm 3: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
  • Chủ điểm 4: Trên dưới, phải trái, trước sau, ở giữa
  • Chủ điểm 5: Ôn tập phép cộng trừ trong phạm vi 10.
  • Chủ điểm 6: Toán suy luận, Toán thực tế.

TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 1 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 1 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 1 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh - Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 1 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


Chủ điểm 6: Toán suy luận, Toán thực tế.


………………..

Câu 5: Một cái thước có 2 đầu. Bạn Mai bẻ đôi cái thước đó thì có tất cả bao nhiêu đầu thước?

a/ 1                       b/ 2                       c/ 3                       d/ 4

Câu 6: Vân viết lên bảng 1 số. Xuân thấy Vân đã biết một số lớn hơn 20. Số nào trong các số đưới đây có thể là số Vân đã viết?

a/ 17                     b/ 18                     c/ 19                     d/ 21

Câu 7: Chọn tất cả đáp án đúng:

Tổ 1 và tổ 2 có lớp 1A có tất cả 20 học sinh. Biết tổ 1 có nhiều hơn 10 học sinh. Hỏi số học sinh tổ 2 có thể là những đáp án nào dưới đây?

a/ 8 học sinh                  b/ 9 học sinh        c/ 10 học sinh       d/ 11 học sinh

Câu 8: Trong một buổi quyên góp có 10 bạn ủng hộ vở, 4 bạn ủng hộ bút. Biết rằng không có bạn nào vừa ủng hộ vở, vừa ủng hộ bút. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn tham gia buổi quyên góp?

Trả lời: ……..14……..bạn.

………………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin