Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Huyện tỉnh Đồng Nai năm 2022 – 2023 (Có đáp án)

Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Huyện tỉnh Đồng Nai năm 2022 – 2023 (Có đáp án).


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023 TỈNH ĐỒNG NAI THEO CÁC CHỦ ĐỀ

PHỤ LỤC

Toán Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 Tia số. Số liền trước. Số liền sau
Các thành phần của phép cộng, phép trừ Số bị trừ -số trừ – hiệu
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số),
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn Bài toán về nhiều hơn
Bài toán về ít hơn
Ôn tập các số đến 100 So sánh các số đến 100
Các bài toán cấu tạo số
Hình học phẳng Điểm, đoạn thẳng.
Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc, ba điểm thẳng hàng
Bổ sung đại lượng đo lường Lít
Tiếng Việt Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị
đáp lời đồng ý
đáp lời từ chối

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 2 CẤP HUYỆN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP QUẬN/ HUYỆN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022 – 2023


Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Quận năm 2022 - 2023

Đấu trường toán học lớp 2 cấp Huyện năm 2022 - 2023

…………..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOEDU Toán lớp 2 cấp Huyện năm 2022 – 2023 của tỉnh Đồng Nai vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin