Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề ôn thi Vioedu lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Vòng chung kết cấp Trường Vioedu lớp 2).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 2 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Lớp 2 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Ôn tập các số đến 100 Cấu tạo các số đến 100
So sánh các số đến 100
Các bài toán cấu tạo số
Các thành phần của phép cộng, phép trừ Số hạng-Tổng
Giải bài toán có lời văn về số hạng-tổng
Số bị trừ-số trừ-hiệu
Giải bài toán có lời văn về số bị trừ-số trừ-hiệu
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn Bài toán về nhiều hơn
Bài toán về ít hơn
Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 6,7,8,9 cộng với một số)
Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (Các số có chữ số tận cùng là 1,2,3,4,5,6,7,8 trừ đi một số)
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100. Lập phép tính đúng
Tiếng Việt Từ loại Từ chỉ đặc điểm
Từ chỉ hoạt động
Từ chỉ đặc điểm
Mở rộng vốn từ theo chủ đề: Đi học vui sao Mở rộng vốn từ về học tập, đồ dùng học tập
Mở rộng vốn từ về các môn học
Chào hỏi. Tự giới thiệu. Chia tay Chào hỏi. Tự giới thiệu. Chia tay
Đáp lời chào, lời tự giới thiệu, lời chia tay

ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN (VÒNG CHUNG KẾT)


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN:


Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024

Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 Vòng chung kết

……………

BÀI TẬP ÔN TẬP VIOEDU 2 MÔN TOÁN

Chủ điểm 1: Cấu tạo các số đến 100 

Câu 1: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống:

73 =  70 + …3…                               45 = …40…. + 5

Câu 2: Chữ số hàng đơn vị của số 48 là …8…

Câu 3: Chữ số hàng chục có số 50 là …5…

Câu 4: Cho các số sau: 63; 45; 87; 89. Sau khi cộng chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của từng số, số nào sẽ cho ra kết quả là 15?

Trả lời: Số đó là:…87….

Câu 5: Cho các số sau: 63; 46; 57; 85. Trong các số trên số nào chữ số chữ số hàng chục lớn hơn 6?

a/ 63                     b/ 46                     c/ 57                     d/ 85

Câu 6: Số nào dưới đây có chữ số 8 ở hàng đơn vị?

a/ 78                     b/ 84                     c/ 65                     d/ 80

Câu 7: Số gồm 5 đơn vị và 9 chục là: ……95….

Câu 8: Từ 4 chữ số: 0; 3; 5; 7 có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau?

Trả lời: …9…..số.

Hướng dẫn

Các số lập được là: 30; 35; 37; 50; 53; 57; 70; 73; 75.

Vậy lập được 9 số thỏa mãn đề bài.

Câu 9: Từ 4 chữ số: 1; 2; 6 có thể lập được bao nhiêu số có 2 chữ số.

Trả lời: ……9..số.

Hướng dẫn

Các số có 2 chữ số lập được là:11; 12; 16; 21; 22; 26; 61; 62; 66.

Vậy lập được 9 số thỏa mãn đề bài.

…………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 7 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOED LỚP 2 CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT:


Đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Tiếng Việt

Đề thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Tiếng Việt


………………

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Đấu trường toán học Vioedu 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 7 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin