Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (có hướng dẫn giải).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


TOÁN TIẾNG VIỆT


I/ Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000

II/ Ôn tập biểu thức số

III/ Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng: Mi-li-mét; Gam

IV/ Số trong phạm vi 10000

A – Các số có bốn chữ số. Số 10 000

B – So sánh các số trong phạm vi 10 000


TOÁN TIẾNG ANH


Numbers up to 10,000. Place value up to 10,000


TIẾNG VIỆT


I/ Từ so sánh

II/ Sự vật so sánh

III/ Đặc điểm so sánh


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023


TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

…………………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu Đề ôn thi VIOEDU Toán lớp 3 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Huyện năm 2022 - 2023

…….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU cấp Huyện lớp 3  năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 năm 2022 - 2023 cấp Quận/ Huyện

………………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOEDU Toán lớp 3 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin