Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Vòng chung kết cấp Trường Vioedu lớp 3).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 3 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Lớp 3 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số Làm quen với biểu thức số
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 1)
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 2)
Tính giá trị của biểu thức số (Phần 3)
Ôn tập học kì 1 Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000
Ôn tập hình học và đo lường học kì I
Gấp lên/ giảm đi một số lần Gấp lên một số lần
Giảm một số đi một số lần
Ôn tập gấp lên/giảm đi một số lần
TOÁN TA Mixed operations Evaluate numerical expression
Find missing number
Mixed operation word problem
Tiếng Việt Phân loại từ Ôn tập về từ chỉ đặc điểm
Ôn tập về từ chỉ hoạt động
Ôn tập về từ chỉ sự vật
Em và mọi người quanh em Mở rộng vốn từ: Măng non, Gia đình, Trường học
Mở rộng vốn từ cộng đồng
Dấu chấm, dấu chấm than Dấu chấm
Dấu chấm than

ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN (VÒNG CHUNG KẾT)


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN:


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024

Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 vòng chung kết

……………

BÀI TẬP ÔN TẬP VIOEDU 3 MÔN TOÁN

…………

Câu 3: So sánh 2 biểu thức sau:

A = 117 + 14                           B = 216 – 54

= 131                                       = 162

a/ A lớn hơn B      b/ B bằng A          c/ A nhỏ hơn B    d/ B lớn hơn A

Câu 4: Vân hái được 7 quả dâu, Thu hái được gấp 3 lần số dâu của Vân. Thu hái nhiều hơn Vân …………… quả dâu.

a/ 14                     b/ 10                     c/ 21

Hướng dẫn

Thu hái được số quả dâu là: 7 × 3 = 21 (quả)

Thu hái nhiều hơn Vân số quả dâu là: 21 – 7 = 14 (quả)

Câu 5: Con hái được 10 quả cam. Con cho bạn 4 quả. Số quả của mẹ hái được gấp 4 lần số quả cam còn lại của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Trả lời ……………quả.

Hướng dẫn

Cho bạn 4 quả thì con còn lại số quả là: 10 – 4 = 6 (quả)

Mẹ hái được số quả là: 6 × 4 = 24 (quả)

Điền 24

Câu 6: Trong các biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị lớn hơn 50?

a/ 125 – 85 + 30            b/ 15 + 40 : 8        c/ 24 : 4 × 5          d/ 6 × 5 : 3

Câu 7: Cho biểu thức: (42 – 8 : 4) + (20 + 5) × 3.

Giá trị của biểu thức đã cho là: ………………

Hướng dẫn

(42 – 8 : 4) + (20 + 5) × 3. = (42 – 2) + 25 × 3 = 40 + 75 = 115

Điền 115

………………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT:


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Tiếng Việt

VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Tiếng Việt


………………

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Đấu trường toán học Vioedu 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN TIẾNG ANH:

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Toán tiếng anh

…………..

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Vioedu 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin